Консултиране

консултиране

» Консултиране на мениджъри, екипи и служители

» Тиймбилдинг консултиране

» Проучване

Печели време и пести усилия – това са най-стойностните ресурси, с които градим важните за нас неща!

Понякога се сблъскваме с проблеми, които все още не са от нашата компетенция или не са в основната ни сфера на дейност. Ако сами започнем да ги изучаваме и разрешаваме, рискуваме да изгубим много време и усилия. Тогава е добре да се консултираме с някой, който има нужните знания и опит, за да ни помогне да се справим.

Това е и инвестиция в нас самите, защото така по-бързо и лесно ще придобием компетенции, които да използваме в бъдеще и ще повишим капацитета си за справяне.

 

– Кой път да поема от тук? – попита Алиса.

– Зависи къде искаш да стигнеш – отговори Усмихващият се котарак.

– Няма значение – отвърна Алиса.

– Товага няма значение и кой път ще поемеш – усмихна се загадъчно Котаракът.

– …стига да стигна някъде – допълни Алиса.

– О, това със сигурност ще се случи, каза Котаракът, стига да вървиш достатъчно дълго.

Луис Карол, “Алиса в страната на чудесата”


#

КОНСУЛТИРАНЕ НА МЕНИДЖЪРИ, ЕКИПИ И СЛУЖИТЕЛИ

 Понякога един екип може да не е продуктивен, служителите да не работят добре или цялостната атмосфера в организацията да е влошена. Често в самото начало ръководството не е наясно с тези проблеми, защото те се проявяват бавно и се задълбочават постепенно, а тяхното въздействие е индиректно. Друг път не се признава наличието на такива проблеми, защото те не се разбират. Като цяло ключовите моменти са в индикирането и приемането, че те съществуват. Разрешаването е следващият етап.

Ето кои са маркерите, че нещо може да не е наред с хората в организацията:

  • спад в резултатите
  • текучество на служители
  • грешки в работата
  • преразход на ресурси
  • конфликти
.
Всеки проблем си има причина, проявление и резултат, които не са едно и също нещо.
По-горе изброените маркери са резултат от проявлението на проблем. Например преразходът на ресурси може да е в резултат на понижена мотивация и лоша организация на работата от страна на един служител, тоест това е проявлението на проблема, а причината за това да е междуличностен конфликт.
 .
Пример: Търговски представител се е почувствал обиден от регионалния мениджър заради непремерено изказване или лошо отношение. Тогава той губи мотивация, започва да върши работата си през пръсти и дори започва да я саботира. Резултатите в края на месеца показват,  че този търговски представител е изразходвал повече ресурси – гориво, ремонти, телефонни разговори, мобилни данни, други консумативи и е постигнал по-ниски резултати от предходния месец.
#
ПРОУЧВАНЕконсултиране
За да се разреши един проблем, той трябва да се разкрие във всички аспекти. Нашата задача е да помогнем това да се случи чрез проучване посредством разработване на анкети, прилагане на тестови методики, беседи, размяна на обратна връзка. Това ще ни даде важна информация, чрез която ще определим точните решения и ще изградим стратегия за справяне.
#
ТИЙМБИЛДИНГ КОНСУЛТИРАНЕ
Организирането на тиймбилдинг мероприятие струва не малко пари, а също енергия и време. За да не бъдат просто изхарчени тези средства, а да донесат ползи, е необходимо мероприятието да бъде съобразено с ред специфични особености и в центъра да бъдат поставени нуждите на екипа, целите и причините за организирането му.
.
С дългогодишния опит, който имаме в тази сфера, ще Ви помогнем да направите оптимално ефективен тиймбилдинг. Дори да не е организиран от нас или въобще от фирма, която се занимава с такава дейност, ще Ви дадем ценни насоки за:
– формулиране на точните нужди и цели
– определяне формата и съдържанието на тиймбилдинга
– възможно най-рационално изразходване на средствата
– предварителна комуникация и подготовка на участниците
– подготвяне на резервни варианти
– възможни спънки и начини за действие
– характерни променливи