За нас

Вярваме, че хората са най-ценният ресурс!

мисия

Мисията ни е да помогнем на хората да реализират пълния си потенциал в работата, да допринесем за тяхното развитие и да подобрим взаимодействието помежду им. Това неминуемо ще доведе до по-голяма ефективност и до по-добри резултати.


GPI_В работата си сме водени от разбирането, че всеки екип е уникален, така както всеки човек е различен от останалите.

Освен това знаем, че екипът е една система и това ни дава вярното разбиране на процесите, които протичат в него.

Индивидуалният подход ни помага да бъдем оптимално полезни на нашите клиенти и да предложим ефективни решения за екипите, с които работим.

 

Нещо за нас

Създаването на Тиймко е следваща стъпка в подобряването на услугите, които предлагаме. От 2007 година обогатяваме своя опит в организирането и провеждането на тиймбилдинг мероприятия. Това доведе до разбирането ни за тиймбилдинга като специализирана дейност. Тя е насочена към подпомагане създаването, развитието и управлението на ефективни екипи.

Познати сме като част от екипа на Увеселителен парк “Приказката”, който е изграден от подготвени психолози, опитни инструктори и обучени аниматори. През годините обогатихме материалната си база, развихме идеите си, усъвършенствахме концепцията, по която работим. Също така разширихме кръга от партньори, на които можем да разчитаме.

За работата ни

Практиката ни показа също, че тиймбилдингът е един от специфичните похвати при работата с хора. Това, заедно с нуждите на нашите клиенти ни накара да създадем Тиймко като самостоятелно звено. То е насочено към подпомагане управлението на екипи и работата на хора, използващо по-богат набор от методи.

Значимият ни опит стои зад настоящата ни работа, която най-вече цели да създаде една добра промяна.

Отличаваме се с това, че прилагаме индивидуален подход във всички сфери на дейност, за да постигаме по-голяма ефективност. Това се обуславя от разбирането ни, че всяка група от хора има свои специфични особености. Затова прилагането на шаблонни програми рядко биха били от полза. В нашата работа дори съдържанието да е привидно подобно, то винаги е адаптирано към конкретните нужди и профил на групата.

Вярваме, че хората са най-ценният ресурс за промяна на света!

Съвременният свят се създава от хората и за хората. В този смисъл машините, парите, държавите са само средства. Стремежът ни е да сме фактор за създаването на балансиран кръговрат. В него човекът живее добре и се развива, като с това създава хубав свят в хармония с природата и себе си.