Спасителна мисия

Да преживеем успеха – той зависи от нас!

missionПрограмата е насочена към пресъздаване на ключовите елементи при работата в екип. Преследването на значима обща цел около която са се обединили участниците е мотивът, който ги кара да реализират своите възможности. А процесът водещ към целта се състои от екипни задачи, които разкриват ролята на сътрудничеството, комуникацията, лидерството, изграждането на стратегия и останалите елементи от работата в екип.

„Спасителна мисия” е активно и забавно преживяване, което помага на екипа да се усъвършенства. „Страничните ефекти” са тонизиране, разтоварване от напрежението и стреса, опознаване и сплотяване, по-голяма мотивация.


succes


Обратната връзка, резюмето и диалогичните анализи от страна на водещите помагат на участниците да учат през личния си опит от практическата реализация на задачите и осъзнаването на заложения ефект.

 

smal group icon large gruop icon

Програмата е подходяща за малки и големи групи.

 

outdoor icon indoor iconМоже да се провежда на открито или закрито във всяка точка на България, стига условията да го позволяват.

 

time icon

Реализира се в рамките на един ден – от два до шест часа.

 

pulse iconsАктивностите са динамични с ниска до средна физическа натовареност, като тя се определя от профила на групата.

 

podium icon team iconУчастниците работят в екипи, като това дали да бъде заложен състезателен елемент или не се определя от профила на групата.

 


НАЧАЛО  | ТИЙМКОТИЙМБИЛДИНГ |  ОБУЧЕНИЯ |  КОНСУЛТИРАНЕ  |  БЛОГ  |  КОНТАКТИ