Екип

Ivan StrizhlevИван Стрижлев – управител на Тиймко и обучител.

Завършил е психология и е член на Дружеството на психолозите в България. Работи по разработването и провеждането на интерактивни обучения и симулации, базирани на ученето чрез преживяване.

Има дългогодишен опит в организирането и провеждането на тиймбилдинг мероприятия.

Екипен консултант подпомагащ сформирането, обучението, ефективната работа и управлението на екипи. Работи по подобряване на организационните процеси и психопрофилактиката на лично и групово ниво.


 

Наташа

Наташа Ангелова – Доктор по Възрастова и педагогическа психология към ЮЗУ „Неофит Рилски”..

Магистър по Социална психология от ЮЗУ „Неофит Рилски” и сертифициран хипнотерапевт към БАХХ и European Society of Hypnosis in Psychotherapy and Medicine.

Също така Наташа е сертифициран системен консултант по Фамилна Системна Психотерапия към Психотерапевтичен Институт по Социална Екология на личността, както и щатен преподавател в Катедра „Психология” на ЮЗУ „Неофит Рилски”.

Има пет годишен стаж като психолог-специалист към Институт по Психология на МВР, Лаборатория – Благоевград. Също и три годишен опит като психолог-фасилитатор на групи за собствен опит към Сдружение на младите психолози „4-ти Април”.

Психолог- изследовател и фасилитатор на групи на деца живеещи в риск по проект „Отворени врата – школа за общуване” на Ресурсен център- Нова Алтернатива. Работила е четири години като психолог-консултант на Гореща Линия за Деца и Юноши в Благоевгад.

Наташа притежава компетенции в областта на изготвянето на обучителни и тренингови програми за повишаване на личностния капацитет и социалните умения. При организиране и фасилитиране на групи за подобряване на комуникативния потенциал и управление на поведението в конфликтни ситуации. Както и в организиране на преживелищни семинари с цел разгръщане на личностния потенциал и справяне в значими житейски и професионални ситуации.


 

Galin SnezhanovГалин Снежанов – младежки работник и обучител.

Специалист в провеждането на неформални обучения и работата с младежи. Педагог и магистър по Политология, дипломация и национална сигурност. Преминал обучения към Съвета на Европа за младежки работници и развитието на меки умения.

Галин има дългогодишен опит при подкрепата на младите хора в израстването им, насърчаване на личностното и общественото им развитие, осигуряване на възможности за социална реализация в техните общности и общество.

Има зад гърба си множество организирани събития. Певческият му талант и сценичните изяви допълват уменията му за работа с групи.


 

Tihomir MashovТихомир Машов – обучител и младежки работник.

Завършил е История и е магистър по „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика 17 – 20 век“. Преминал е обучение към Съвета на Европа за младежки работник и развитие на меки умения.

Още от началото на професионалния си път работи с младежи в сферата на неформалното образование, социална и превантивна дейност, култура и спорт. Организиране на различен тип дейности, обучения, работилници и събития, които са насочени към младежката аудитория.

Има множество участия в различни проекти, в организиране на изложби и други културно-образователни прояви. Събиране, опазване и популяризиране на културно-исторически богатства на Враца и региона. Научно-изследователска работа върху историята и културата на врачанския край.