Обучения

които създават промяна

обучение

управление на времетоИнтелигентно управление на времето

Все още няма машина на времето и единствено неговото интелигентното управление помага да заживеем живота, към който се стремим – с добре организирана и продуктивна работа, с достатъчно време за семейството, за себе си и за почивка, без да изпускаме ценни моменти =>

презентиранеВъздействащо презентиране

Хората се увличат не от великите неща, а от тези, които са им представени по великолепен начин. За да стигнете лесно до Вашата аудитория е нужно да познавате някои елементарни особености на човешката природа и да ги използвате за доброто си представяне =>

 

комуникацияЕфективна комуникация

Още от ранна детска възраст се научаваме да говорим, но понякога за целия си живот не успяваме да се научим да общуваме ефективно. Тъй като комуникацията е основният ни канал за взаимодействие с другите, главно на нея дължим проблемите и успехите си =>

 

работа в екип

Работа в екип

Един екип е много повече от сбора от възможностите на неговите членове и може с лекота да постигне това, което за сам човек е немислимо. Често обаче, твърде много минуси ни пречат да направим добър сбор. Причината е, че хората сме доста различни, но всъщност това е най-ценното, стига да знаем как да го използваме =>

 

лидерствоЛидерство

Лидерът успява в бъдещето, защото го създава. Той е човек, който има силно влияние върху другите. Той има последователи, а не подчинени, той има визия и изгражда стратегия. Лидерът развива потенциала у хората, а те с труда си достигат целта =>

 

стресУмения за справяне със стреса

Стресът е съвсем естествена и нормална част от живота, той е проявление на живота. Но отрицателният стрес може да убива, да разболява, да нанася сериозни вреди и финансови загуби. Най-хубавото е, че отрицателният стрес може да бъде лесно неутрализиран, като лесно не означава бързо! Всичко е въпрос на познание и желание =>

 

креативностКреативност и иновации

Дали като Ви поднесат лимони ще си направите лимонада, енергоизточник, почистващо средство, лекарство… или просто ще се вкиснете, зависи от Вашата креативност. Често пъти там, където има най-остра нужда от нея, няма условия тя да се прояви. Креативността не се учи, а се стимулира! =>

  

конфликтиПревенция и разрешаване на конфликти

Историята ни е изпълнена с примери за успешна реализация на велики начинания, но в пъти повече са неуспешните такива, които стоят в сянката на същата тази история. Причините за успехите и неуспехите са на едно място – в хората. А конфликтите между хората водят към сянката на историята. Затова инвестицията в умения за справяне с конфликти е винаги добра =>

 

мотивацияМотивация и ангажираност

Основните разлики между машината и човека са, че машината не се изморява, а човекът има нужда от почивка и че машината има фиксирана производителност, докато при човека тя може да варира в широки граници в зависимост от мотивацията. Затова мотивацията е нещо, което си заслужава да се овладее =>

 

 Подобряване ефективността на вътрешнофирмените обучения

 


 

обучения

 

ИЗРАСТВАНЕ

 

Нашата специализация са обученията, които развиват умения за успешна лична и професионална реализация. Това са така наречените меки умения или онези, които съпътстват прилагането на нашите професионални способности. Накратко – всичко онова, което не се учи в училище, но ни е много необходимо в живота!

 

ЧРЕЗ ОСЪЗНАВАНЕ

 

Визията ни за обученията е изградена върху идеята за активния участник. Когато обучаваните са ангажирани с процеса на учене, а не са просто пасивни слушатели, когато преживяват, а не само присъстват, когато личният им опит превръща знанията в умения, тогава обучението е ефективно.

 обучения

ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСПЕХ

 

Точно към това се стремим и го постигаме, като включваме много и добре прецизирани ролеви игри, казуси, задачи, симулации, дискусии, интерактивни техники при конструирането на обученията. Придържаме се към индивидуалния подход, адаптираме похвати и методи, създаваме нови. Всичко това го правим за да може нашите обучения да са полезни, приложими и да дават добри резултати.

 

И най-важното – използваме достиженията на психологията за да споделим с Вас решения, които работят.

 

 


КАКВО Е ТРЕНИНГ ОБУЧЕНИЕ?

Това е високо ефективна форма на обучение, при която се съчетава предаването на теоретични знания с практическото придобиване на умения. Основава се на групово-динамичния тренинг, при който ученето преминава през прекия опит на участниците. Този тип обучения се характеризират със значителна практическа работа и физическа динамика. Новите знания са нагледно демонстрирани и проигравани от участниците, което води до тяхното трайно усвояване и придобиване на умения за прилагането им.

КАК СЕ ПРАВИ?

Обучението се провежда чрез разнообразни методи за онагледяване, ролеви игри, казуси, тренингови техники, дискусии, обратна връзка. Участниците активно участват в процеса на учение и обмен на информация. Те сами достигат до основните изводи водени от обучителя, като той им помага да обогатяват наличните знания и умения. Основната цел е да се предизвика интензивно преживяване на личен опит. Тренинг обучението е съобразено с нивото на групата и надгражда базисните й познания.

По този начин се избягва основният недостатък на семинарите, лекционните курсове и академичния тип обучения – статичното и пасивно усвояване на големи количества суха информация. Това е скучно, изисква много повече усилия за научаване и има много по-ниска ефективност по отношение на развитието.

С КАКВО Е ПО-ДОБРО?

·         ефективно е

·         възприема се добре от участниците

·         има личностно развиваща насоченост

·         дава трайни резултати

·         използва множество канали за учене

·         базира се на практиката и играта

активно участие в процеса