Умения за справяне със стреса

справяне със стреса

 

 

 С какво е полезно?        

Обучение, след което може значително да подобрите качеството си на живот, защото ще притежавате важни умения за ранно разпознаване и неутрализиране на отрицателния стрес. Също така ще научите как да контролирате и използвате стреса във Ваша полза. Тези умения са полезни за създаване на здравословна и продуктивна работна среда, което ще намали преките загуби от човешкия фактор и значително ще подобри резултатите.

 

Какво включва?

Обучението обхваща няколко направления:

 

  • Разпознаване на различните видове стрес и техните източници
  • Начини за неутрализиране на стреса или защо почивката е вредна
  • Идентифициране и предотвратяване на бърнаут
  • Неподозирани рискове и създаване на здравословна среда
  • Съставяне на персонална стратегия за противодействие на дистреса
  • Управление и използване на стреса

 

С каква продължителност е?

Може да се проведе като двудневно или еднодневно обучение. Модулите и обхватът на съдържанието се адаптират съобразно времетраенето, профила на групата и поставените цели.

 

За кого е предназначено?

Мениджъри, специалисти по човешки ресурси, организатори на дейности, студенти. Както и всички, които водят напрегнат начин на живот или искат важни компетенции за устойчива лична и професионална реализация.