Ефективна комуникация


комуникация

 

С какво е полезно?

Добрата комуникация ще Ви помогне да поддържате благотворни и печеливши взаимоотношения в професионалния и личния живот. Прилагайки няколко лесни правила в общуването ще повишите нивата си на успех и ще създавате градивно взаимодействие с другите.

Ефективната комуникация ще Ви помогне да се радвате на позитивна атмосфера, да създадете добра социална среда около себе си и да постигате по-добри резултати навсякъде, където общувате с хора. Практиката показва, че тези, които имат развити комуникационни умения са харесвани от другите и имат влиятелна позиция сред тях.

 

Какво включва?

Обучението е съставено от няколко модула, които обхващат широк спектър от процеса на комуникация:

 

  • Активно слушане и разбиране
  • Изразяване, аргументация, водене на спор
  • Обратна връзка, отправяне и приемане на критика
  • Асертивно поведение: Аз печеля – ти печелиш
  • Разпознаване и неутрализиране на манипулативно и агресивно поведение
  • Общуване базирано на емоционалната интелигентност
  • Невербална комуникация

 

С каква продължителност е?

Може да се проведе под формата на продължителен курс, както и като двудневно или еднодневно обучение. Модулите и обхватът на съдържанието се адаптират съобразно времетраенето, профила на групата и поставените цели.

 

За кого е предназначено?

За всички, чието ежедневие е изпълнено с активно общуване и междуличностно взаимодействие, за социално ангажирани личности. Особено подходящо е за хора на различни ръководни позиции. Както и за всички лица над 14 години, които искат да развият и усъвършенстват своите комуникативни умения.