Разрешаване на конфликти

разрешаване на конфликти

 

С какво е полезно?

Дава ясни и разбираеми стратегии за справяне с възникнали конфликти. Развива умения за идентифициране на зараждащи се конфликти и тяхната превенция. След това обучение ще може да създавате и управлявате средата на взаимодействие между хората защитена от деструктивни конфликти.

 

Какво включва?

Обучението е съставено от няколко модула:

 

  • Индикатори и превенция на конфликтите
  • Предпоставки за възникване на конфликти
  • Видове конфликти и справяне с тях
  • Действие при кризи

 

С каква продължителност е?

Може да се проведе като двудневно или еднодневно обучение. Модулите и обхватът на съдържанието се адаптират съобразно времетраенето, профила на групата и поставените цели.        

 

За кого е предназначено?

Обучението е подходящо за мениджъри на различни нива, специалисти по човешки ресурси, хора занимаващи се с организаторска дейност или работещи в групи.