Мотивация и ангажираност

мотивация

 

С какво е полезно?

Ще разполагате с по-широк набор от инструменти за мотивация. Ще научите как да стимулирате и ангажирате хората, с които работите. Ще знаете кои са основните демотивиращи грешки.

 

Какво включва?

Обучението се състои от следните подтеми, които за взаимосвързани:

 

  • Основни принципи на мотивацията – какво казва науката
  • Силна и устойчива мотивация – какво показва практиката
  • Ангажираност и инициативност
  • Ролята на лидера
  • Заблуди за мотивацията

 

С каква продължителност е?

Може да се проведе като двудневно или еднодневно обучение. Модулите и обхватът на съдържанието се адаптират съобразно времетраенето, профила на групата и поставените цели.

 

За кого е предназначено?

Мениджъри, специалисти по човешки ресурси, организатори на дейности, студенти. Обучението ще е полезно и за всички, които искат да усъвършенстват уменията си за мотивация и градивно влияние върху хората.