Въздействащо презентиране

презентиране

 

С какво е полезно?

Умението да презентирате и да въздействате на аудиторията ще Ви помогнат да представите идеите, продуктите и визията си по завладяващ начин. За да бъдете успешни не само трябва да разполагате с нещо добро, но и трябва да може да го представите на другите по начин, който да ги ангажира с това, което имате.

 

Какво включва?

Обучението включва няколко взаимосвързани модула:

 

  • Особености на човешкото внимание и възприятие
  • Психологически техники за въздействие върху аудиторията
  • Оформление, визуализиране и интерактивен подход
  • Презентационен текст и работа с медии
  • Поведение при презентиране
  • Справяне с неблагоприятни фактори

 

С каква продължителност е и как се провежда?

Може да се проведе като двудневно или еднодневно обучение. Модулите и обхватът на съдържанието се адаптират съобразно времетраенето, профила на групата и поставените цели.

 

За кого е предназначено?

За преподаватели, търговци, консултанти, мениджъри, експерти в различни области, студенти и ученици, както и за всички, които биха искали да усъвършенстват своите презантационни способности.