Работа в екип

работа в екип

 

С какво е полезно?

Изключително практическо обучение с много симулации и ролеви игри, което ще Ви помогне да извлечете максимума от работата и взаимодействието между група хора. Ще разберете как се сформира и управлява добър екип, как се постигат устойчиви добри резултати, как хората си взаимодействат най-ефективно и кои са опасните грешки при работата в екип. Екипността се гради на няколко прости, но много важни принципа.

 

Какво включва?

Обучението включва следните направления:

 

  • Сформиране и управление на екип
  • Принципи на екипността
  • Взаимодействие, сътрудничество и подкрепа в екипа
  • Организация, планиране, отговорности
  • Синергия и екипна среда
  • Екипни роли

 

С каква продължителност е?

Може да се проведе под формата на продължителен курс, както и като двудневно или еднодневно обучение с тиймбилдинг характер. Модулите и обхватът на съдържанието се адаптират съобразно времетраенето, профила на групата и поставените цели.

 

За кого е предназначено?

За ръководители на различни нива; екипи; хора, които участват в екипи; за такива, които извършват организаторска дейност; студенти и ученици; както и за всички, които биха искали да придобият пълноценни умения за работа в екип.