Интелигентно управление на времето

управление на времето

 

С какво е полезно?

Липсата на време е един от „нежеланите странични ефекти“ на съвремието ни. Причините са в динамичния живот, високите технологии, многото информация…

Последствията са високи нива на стрес и умора, понижена продуктивност, нездрави семейни и социални връзки…

Решението е осъществяване на съзнателен контрол, планиране и балансирано разпределение на времето чрез прости, приложими и ефективни техники, които това обучение ще Ви даде.

 

Какво включва?

Обучението се състои от подготвителна и практическа част. Първата е насочена към вътрешна промяна касаеща използването на техниките за управление на времето, които се съдържат във втората част на обучението.

  • Ревизия на времевия ресурс и оценка на времето
  • Проблемът с паразитното отлагане във времето, ценностите и нагласите
  • Повишаване на ефективната продуктивност – приоритизиране и планиране
  • Разпределение, анулиране и делегиране на задачи
  • Инструменти за организиране и управление на времето

 

С каква продължителност е?

Може да се проведе като двудневно или еднодневно обучение. Модулите и обхватът на съдържанието се адаптират съобразно времетраенето, профила на групата и поставените цели.        

 

За кого е предназначено?

За всички, които имат проблем с недостига на време, напрегнатото ежедневие, хроничната умора, отлагането. Обучението е за тези, които често закъсняват, не успяват да свършат всичко или не са достатъчно продуктивни. То е и за онези, които не успяват да са „навсякъде“ и това им създава проблеми. Както и за онези, които искат да подобрят уменията си за управление на времето като превантивна мярка или като развитие на ключова способност за успешна реализация.