Как работи тиймбилдингът?

тиймбилдингът работи

Ако трябва да отговоря с една дума – неподозирано!

Но това съвсем не значи неефективно, дори напротив – колкото по-неподозирано, толкова по-ефективно. Между другото приказките работят по същия начин. Докато слушаме приказка ние сме потопени в нея, а когато свърши поуките ни стават ясни, сякаш идват сами и си ги спомняме по-лесно, защото е оставила някаква емоционална следа у нас.

Сега ще обясня как това се отнася за тиймбилдинга. Нека първо си припомним съвсем схематично какво представлява той:

  • Група хора се събират на определено място, различно от ежедневното и служебното.
  • Заедно извършват дейности, които често са под формата на игра.
  • Следват предварително изготвена програма, без да са подробно запознати със съдържанието й.
  • Прекарват един или няколко дни заедно, споделяйки голяма част от времето си.

Всеки един от компонентите на тази схема си има своя смисъл и значение.

Мястото предразполага

Причината да се избира ново, различно място е хората да излязат от обичайната си среда, да се прекъсне рутината и прилагането на автоматизирани поведения.

От друга страна отиването на ново място задейства адаптационните способности. Това се възприема като нещо приятно, защото стресът е лек, действа мобилизиращо и не е свързан с несигурност или заплаха. Най-общо казано у участниците се създават нови нагласи и позитивна психична динамика. В такива моменти човек има много по-отворено съзнание за случващото се, което пък помага на следващия етап.

Играта е сентенцията

Дейностите, които извършват участниците по време на тиймбилдинга имат характера на игра или приключение. Те са подбрани и структурирани така, че да постигнат предварително заложените цели.

Но защо точно игра и как играта върши работа?

Като цяло играта е дейност, към която хората имат позитивна нагласа и тя много рядко отключва съпротиви и защитно поведение, разбира се, ако е правилно поднесена. Все пак възрастните също играят.

Тайната… Как работи тиймбилдингът?

Най-интересното обаче е, че играта цели да симулира определена ситуация и да предизвика проявата на дадено поведение в сигурна, контролирана среда. Тоест при тиймбилдинга играта не е спонтанно избрана, а е умишлено програмирана, за да предизвика желан ефект. Това става чрез инструкциите, които се подават и определените правила.

Ключовият момент е поведението, което се реализира от участниците – това какво хората ще направят и как ще го направят подтикнати от зададените условия. То е целенасочено изведено и е пряко свързано с работата на тези хора, възникнал проблем или друг фактор определящ целите на тиймбилдинга. Това поведение се проявява в защитена среда – понеже е на игра е безопасно, не би имало лоши последствия, никой не би бил остро съден за грешките си и това предполага хората да са по-естествени, спонтанни, мотивирани.


Например мениджър е забелязал, че екипът му е добре мотивиран, изпълнява задачите в срок и работи целенасочено, но поради някаква причина крайният резултат не е най-добрия.

Анализ показва, че екипът се е сработил добре, вътрешното му взаимодействие и организация са ефективни, но устремени към резултата и спазването на сроковете, членовете пренебрегват етапа на планирането и изграждането на стратегия. Вместо това действат на принципа „проба-грешка”.

Как работи тиймбилдингът?Поради тази причина една от заложените цели в тиймбилдинга е именно изграждане на стратегия. Подбрани са активности и задачи, които поставят екипа в нова ситуация, за която той няма отработен начин на действия, задава се време за работа, определя се ясно измерим резултат и се оставят маркери, с които да може да се прогнозира дейността.

Първоначално екипът ще работи по обичайния за него начин, но резултатите няма да са удовлетворителни. С помощта на водещите ще се направят съответните изводи и вниманието ще бъде насочено към наличието на възможност за прогнозиране на действията и предварителното планиране. Лично през своя опит екипът ще може да се убеди, действайки по различни начини, доколко е важно изграждането на стратегия и как това се отразява на резултатите.

Обикновено планирането изглежда, че отнема ценно време загубено в обмисляне, вместо активно да се действа. Но практиката е показала, че в повечето случаи, то се компенсира с краткостта на правилните действия и постигането на по-добри резултати.


 

Задачата на водещите е да контролират процеса на играта, да управляват участниците и да наблюдават действията им. На по-късен етап могат да дадат ценна обратна връзка, да направят анализ и да способстват дадено поведение, начин на работа, мислене и взаимоотношения да бъдат подобрени. Това когато бъде пренесено в работата или въобще в реалния живот би подобрило качествата и резултатите.

Има и един полезен „страничен ефект”

Игровата дейност е свързана в повечето случаи с физическа активност, има забавна страна и активизира способности различни от тези, които използваме в ежедневието си. Всичко това действа тонизиращо и разтоварващо – така нареченият антистрес ефект.

Програмата дава сигурност

Наличието на програма, която се следва при провеждането на тиймбилдинга говори за организираност, а това носи сигурност, която кара хората да се отпуснат и предразположат към мероприятието.

Много е важно да бъдат отстранени всички предпоставки за пораждане на съпротиви у участниците, защото това намалява ефективността на тиймбилдинга. А съпротивите се пораждат от неприятни преживявания. Затова съпътстващата организация трябва да е много добре направена и да няма излишни спънки. По-просто казано подходът е същия като този, с който печелите доверието на дете.тиймбилдингът

Любопитен момент е, че не трябва участниците да бъдат запознати в детайли с протичането на тиймбилдинга, защото по този начин изчезва елементът на изненадата, който е важен стимулиращ фактор. Освен това хората биха си създали грешни представи, очаквания и нагласи, ако им бъде разказано в най-малки подробности какво ще се случи. Лошото е, че всеки би го направил по свой собствен начин, а е много трудно да се работи с различно предубедени хора, пък и за тях не би имало никаква полза (задоволяването на любопитството не се приема за полза).

Времето сплотява хората

По-дългото време, което хората прекарват заедно им помага да се опознаят и сближат по-добре. Виждат се в ситуации различни от обичайните, водят неформални разговори и се откриват един за друг по нов начин. Ефектът е, че те се сплотяват и заздравяват връзката помежду си – именно това е в основата на всеки тиймбилдинг. Резултатите след това са ясно видими и в работата, което пък оправдава инвестираните средства.

Дори един тиймбилдинг да се прави само за разтоварване, забавление и сплотяване на участниците, той пак работи по същия начин.

Най- важното е, че работи и колкото сме по-наясно с това „неподозирано” действие, толкова ще ни е по-полезен, а парите за него добре инвестирани.