Безспорните предимства на тренинг обучението

Ето каква е тайната на тренинг обучениетотренинг обучение

Дай на човека риба и ще го нахраниш за един ден. Научи го как да лови риба и ще го нахраниш за цял живот.

Лао Дзъ

Тази велика мисъл обяснява нуждата да се учим и да търсим начини за усъвършенстване на способностите ни. Причината е, че искаме да станем по-можещи, независими и успяващи.

Когато в стремежа си да учим посетим лекция на дадена тема, там ще ни разкажат как се лови риба. Когато участваме в тренинг обучение, там освен, че ще ни кажат и покажат как се лови риба, ще имаме възможност и сами да го направим.

Докато след лекция или семинар ще имаме определени знания, които сами трябва да открием как да приложим и след това да отработим, то след тренинг обучение ще имаме знания, първоначални умения и опит, които само трябва да прилагаме и усъвършенстваме с времето.

обучение

Какво е тренинг обучение?

Това е високо ефективна форма на обучение, при която се съчетава предаването на теоретични знания с практическото придобиване на умения. Основава се на групово-динамичния тренинг, при който ученето преминава през прекия опит на участниците. Този тип обучения се характеризират със значителна практическа работа и физическа динамика. Новите знания са нагледно демонстрирани и проигравани от участниците, което води до тяхното трайно усвояване и придобиване на умения за прилагането им.

Как се прави?

Обучението се провежда чрез разнообразни методи за онагледяване, ролеви игри, казуси, тренингови техники, дискусии, обратна връзка. Участниците активно участват в процеса на учение и обмен на информация. Те сами достигат до основните изводи водени от обучителя, като той им помага да обогатяват наличните знания и умения. Основната цел е да се предизвика интензивно преживяване на личен опит. Тренинговото обучение е съобразено с нивото на групата и надгражда базисните й познания.

По този начин се избягва основният недостатък на семинарите, лекционните курсове и академичния тип обучения – статичното и пасивно усвояване на големи количества суха информация. Това е скучно, изисква много повече усилия за научаване и има много по-ниска ефективност по отношение на развитието.

С какво е по-добро?

 • ефективно е
 • възприема се добре от участниците
 • има личностно развиваща насоченост
 • дава трайни резултати
 • използва множество канали за учене
 • базира се на практиката и играта
 • активно участие в процесатренинг обучение

 

Защо тогава не са всички обучения тренингов тип?

Ефективността си има своя цена, която не се измерва в пари. Тя се изразява в някои особености на тренинг обучението:

 • Максималният брой хора които могат да участват в едно тренинг обучение, за да се запази ефективността му е 20. Оптималната група е между 6 и 15 човека. За разлика от него на лекция или семинар могат да участват десетки или стотици хора.
 • При тренинг обученията е водещ индивидуалният подход към групата. Дори едно и също обучение да се прилага към различни групи с идентични характеристики, то трябва да се адаптира към индивидуалните особености на съответната група. Това най-често става в процеса на самото обучение и определя разликите в неговото протичане. При лекционния тип обучение съдържанието на една тема може да се мултиплицира по един и същи начин много пъти.
тренинг обучение
 • Тренинг обученията отнемат повече време заради своята същност при която има практическа реализация и много активно участие на обучаваните. При лекцията или семинара комуникацията е в много голяма степен еднопосочна – от лектора към пасивните участници и не се „губи” време в размяна на обратна връзка и практическа реализация.
 • Водещите на тренинг обученията е нужно да умеят да наблюдават и следват групата, да извеждат познанието от самите участници. Това е необходимо, за да адаптират обучението в неговия ход като персонализират поднасянето на информацията и упражненията, за да бъде то оптимално ефективно за конкретната група.

Според тези особености всеки трябва да прецени към каква форма на обучение ще се насочи. Разбира се, и цената е важна, но тя е само един от критериите при взимането на решение.